Loading...
previous arrow
next arrow
Slider

มูลนิธิหรีดแทนบุญ

ทุกการซื้อ คือการแบ่งปัน

มูลนิธิหรีดแทนบุญ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

หรีดแทนบุญจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง

ในการบริจาคเงินของคุณสู่มูลนิธิต่าง ๆ

ผ่านการรับบริจาค 2 ช่องทาง คือ

 • บริจาคผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์
  พวงหรีดกระดาษภายในเว็บไซต์

 • บริจาคเงิน

บริจาคผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์พวงหรีดกระดาษภายในเว็บไซต์ ที่ได้รับความร่วมมือจากตัวเเทน ร้านพวงหรีดที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับเราซึ่งผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหลังการบริจาคเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้

พวงหรีดแทนบุญดูสินค้าเพิ่มเติม

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

ยอดบริจาคสะสมผ่านการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษกับมูลนิธิหรีดแทนบุญ

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

784,500.00 บาท

 • มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
  200,800.00 บาท

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
  165,600.00 บาท

 • มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
  113,800.00 บาท

 • มูลนิธิรามาธิบดี
  75,000.00 บาท

 • มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
  59,100.00 บาท

 • มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
  56,000.00 บาท

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  43,300.00 บาท

 • มูลนิธิกระจกเงา
  18,500.00 บาท

 • มูลนิธิสันติสุข
  15,100.00 บาท

 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  11,400.00 บาท

 • มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
  10,600.00 บาท

 • มูลนิธิชัยพัฒนา
  6,500.00 บาท

 • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
  7,000.00 บาท

 • มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)
  1,800.00 บาท

ร่วมบริจาค

 • เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

  บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เยาวชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • การแพทย์

  บริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือช่วยเหลือในด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ
 • สังคมและสาธารณประโยชน์

  บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
 • สิ่งแวดล้อม

  บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกสีเขียว

ร่วมบริจาค

มูลนิธิที่หรีดแทนบุญ

เป็นพันธมิตรและให้การสนับสนุน