Loading...
Slider
 • พวงหรีดบริจาคส่งต่อความสุขให้เด็กบนดอย
 • พวงหรีดทำบุญมอบโอกาสให้เด็กบนดอย

มูลนิธิหรีดแทนบุญ
ทุกการซื้อ คือการแบ่งปัน

มูลนิธิหรีดแทนบุญ เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่จะช่วยให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

มูลนิธิหรีดแทนบุญ จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการบริจาคเงินของคุณสู่มูลนิธิต่าง ๆ

ผ่านการรับบริจาค 2 ช่องทาง คือ

 • 1. บริจาคเงิน
 • 2. บริจาคผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์
  พวงหรีดกระดาษภายในเว็บไซต์

  บริจาคผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์พวงหรีดกระดาษทำบุญภายในเว็บไซต์ ที่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนร้านพวงหรีดที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับเรา ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับใบเสร็จหลังการบริจาคเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และสำหรับท่านใดที่บริจาคเพื่อทุนการศึกษา จะสามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

พวงหรีดทำบุญนำเงินบริจาคมาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

พวงหรีดแทนบุญ

หมายเหตุ : ใบเสร็จหลังจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 2 เท่า

ยอดบริจาคสะสมผ่านการสั่งซื้อพวงหรีดกระดาษกับมูลนิธิหรีดแทนบุญ

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

131,600 บาท

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
  14,700 บาท

 • มูลนิธิรามาธิบดี
  28,100 บาท

 • มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
  3,900 บาท

 • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
  - บาท

 • มูลนิธิสันติสุข
  5,300 บาท

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  41,000 บาท

 • มูลนิธิชัยพัฒนา
  4,200 บาท

 • มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)
  500 บาท

 • มูลนิธิกระจกเงา
  1,800 บาท

 • มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช
  29,000 บาท

 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
  3,100 บาท

ร่วมบริจาค

เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเยาวชน และผุ้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การแพทย์

บริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ หรือช่วยเหลือในด้านการดูแล้วผู้ป่วยในด้านต่าง ๆ

สังคมและสาธารณประโยชน์

บริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการต่างๆ ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน์ให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สิ่งแวดล้อม

บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลกสีเขียว

รายชื่อมูลนิธิที่หรีดแทนบุญ

เป็นพันธมิตรและให้การสนับสนุน

 • มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 • มูลนิธิสันติสุข

 • มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 • มูลนิธิชัยพัฒนา

 • มูลนิธิรามาธิบดี

 • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า

 • มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

 • มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช

 • มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

 • มูลนิธิกระจกเงา