หน้าหลัก > ข้อมูล

แบบฟอร์มการแจ้งชำระเงิน

หมายเลขคำสั่งซื้อ :

ชำระเงินเข้าบัญชี :

ชื่อบัญชี " มูลนิธิหรีดแทนบุญ "

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 076-1-74587-5

วันที่ชำระเงิน * :

เวลาที่ชำระเงิน* :

จำนวนเงิน * :

หลักฐานการชำระ * :